Skip to main content
Apple världens största teknikföretag

Världens största teknikföretagStora företag får en allt mer framträdande roll i vår vardag och i våra liv och det finns knappast något företag som symboliserar detta mer än det amerikanska jätteföretaget Apple.

Sedan starten har Apple stått för innovativa utvecklingar inom tekniksfären.

Oavsett om du läser detta på en Apple-produkt som iPhone eller inte kan det vara intressant att lära sig mer om hur jättebolaget fungerar och hur stort det egentligen är.

Apple fortsätter att växa år efter år och kommer ständigt med nya modeller av bland annat iPhone, iPad och MacBook till marknaden.

I och med att deras produkter har blivit så oerhört vanliga finns det idag en hel industri vid sidan om dessa produkter som exempelvis tillverkar egna varianter av laddare och dylikt.

Exempelvis kan man läsa specialmagasin som enbart fokuserar på produkter från Apple. Iphoneguiden skriver om laddare med qi och för den som vill diskutera produkterna ännu mer kan vända sig till speciella forum.

Hur mycket är Apple värt?

Som mycket annat i den här texten beror det lite på hur man väljer att mäta. Under 2021 så omsatte Apple cirka 380 miljarder dollar från sina försäljningar och tjänster. Men räknar man till hur mycket bolaget är värt, det vill säga det totala värdet av alla deras aktier landar summan istället på cirka 2 520 miljarder dollar.

Men det kan bli svårt att förstå hur mycket pengar som det faktiskt rör sig om när man inte sätter det i någon slags kontext. Apples totala värde är i paritet eller aningen högre (detta beror på hur aktien prissätts dagligen, men kan användas som ett sätt att få en uppfattning kring vilka summor som det rör sig om) än BNP:t för Kanada, Brasilien och Italien.

Apple generar alltså lika mycket pengar som stora och etablerade länder på den globala handelskartan gör.

Apple är det största noterade bolaget i världen

Apple är det största företaget som handlas på aktiemarknaden idag, räknat till bolagets totala värde. Det är därmed ett självklart val för många som sparar i aktier, tillsammans med andra jättar på börsen som Microsoft, Tesla och Amazon.

Är Apple också världens största företag?

Rent tekniskt sätt är svaret på den frågan nej, men Apple är faktiskt världens största företag lite beroende på hur man räknar.

Om man räknar enbart efter omsättning och intäkter så har Apple en bit kvar till det statligt ägda oljebolaget Aramco.

Men när det kommer till företag som inte ägs av staten och som handlas på öppna handelsplatser så leder Apple racet med hästlängder.

Kommer iPhone och Apple att fortsätta dominera?

Detta är någonting som inte går att svara på rakt ut, men mycket pekar mot att Apple kommer att fortsätta vara en stor maktfaktor under en lång tid framöver.

De har mer eller mindre ett ointagligt försprång när det kommer till mobiltelefoner tack vare hur populär iPhone är.

Tack vare deras monopol på tjänster som appbutiker och liknande till dessa så är en intäktsström från iPhones mer eller mindre alltid garanterad.

Så länge Apple fortsätter att utvecklas och driva sina produkter och tjänster framåt kommer vi med största sannolikhet fortsätta att se det avbitna äpplet längst upp på totempålen.