Skip to main content

Världens största sjöarVärldens största sjöar

Från bara några hundra meter upp till tiotals mil, omringad av en liten by eller flera länder. Så mycket kan en sjö variera i storlek och bland världens största sjöar finns det till och med en mindre ocean. Nu har vi har listat de fem största sjöarna i världen.

Kaspiska havet

Världens största sjö är det Kaspiska havet och precis som namnet antyder så är det faktiskt en mindre ocean, i alla fall geologiskt sätt räknat.

Sjön som ligger på gränsen mellan Asien och Europa är 1 200 kilometer lång, vilket kan jämföras med Sverige som bara är 40 mil längre.

Runt sjön finns de fem länderna Iran, Azerbajdzjan, Kazakstan, Turkmenistan och Ryssland och för den som undrar hur djup det Kaspiska havet är så ligger maxdjupet på cirka 1025 meter.

Då sjön är så otroligt lång varierar medeltemperaturen rejält under vinterhalvåret mellan den nordligaste och den sydligaste delen. Vid den sydligaste delen mot Irans kustremsa kan temperaturen ligga på några plusgrader medan det i den nordöstra delen är upp emot femton minusgrader under samma period.

Under sommaren är det däremot bra badtemperatur i vattnet då temperaturen ligger på cirka 27 grader.

Men det är inte vattnets temperatur som har gjort världens största sjö till en rikedom för länderna i området. Förutom fisket som framförallt är inriktat på sill, karpfisk och persiskt stör finns det en hel del petroleum och naturgas och under år 2012 producerades cirka 2,6 miljoner fat olja per dag i sjön.

 

Michigan-Huronsjön

Om det här ska räknas som världens näst största sjö är omtvistat, främst på grund av att det egentligen är två gigantiska sjöar som är sammankopplade via Strait of Mackinac.

Ett vattenflöde som är 8 kilometer bred och 37 meter djupt och som gör att vattennivåerna hålls någorlunda jämt eftersom vattnet kan flyta åt båda hållen.

Tillsammans har de i alla fall en kuststräcka på över 5 000 kilometer, har en area på 117 400 kvadratkilometer och har ett maxdjup på 281 meter. Om Michigan-Huronsjön däremot skulle räknas som två separata sjöar så skulle Michigan knipa platsen som trea och Huron ta plats som den fjärde största sjön i världen.

 

Övre sjön

På gränsen mellan USA och Kanada finns världens tredje största sjö: Övre sjön. Sjön tar inte bara plats på listan över de största sjöarna i världen, utan tar dessutom priset som den största sötvattenssjön i världen. Men det gäller dock bara om Michigan-Huronsjön skulle räknas som två sjöar istället för en.

Av ursprungsbefolkningen i Amerika kallades sjön tidigare ”qichi-hami”, vilket betyder ”Var ett stort hav”. Vilket är ganska förståeligt att den kallades med tanke på att den har en längd på 560 kilometer, en kustlinje på cirka 2 800 kilometer och ett maxdjup på 406 meter.

Men långt innan sjön fick sitt nuvarande namn ska människor ha funnits på plats vid strandkanten. Fynd visar att det redan för 10 000 år sedan fanns människor på plats då isarna inte längre täckte den norra delen av kontinenten.

 

Viktoria

Mitt mellan Tanzania, Uganda och Kenya, på en högslätt i den västra delen av östafrikanska gravsänkesystemet finns världens fjärde största sjö. Den har en yta på 68 870 kvadratkilometer, men är en relativt grund sjö om man jämför med de sjöar som vi tidigare tagit upp i den här listan. Här ligger maxdjupet nämligen på 82 meter.

Sjön fick sitt namn av den förste personen från Europa som besökte sjön; den brittiske upptäcktsresaren John Hanning Speke. Han hade skickats dit eftersom britterna var intresserade av att hitta Nilens källa och så fort han nådde sjöns södra stränder var han övertygad. Här var källan.

Namnet kommer, som ni kan förstå inte från honom själv, utan syftar till den engelska drottningen Alexandrina Viktoria som levde på 1800-talet. Men människor har rört sig i området betydligt längre än så och de äldsta texterna om sjön kommer från arabiska handelsmän.

De ville skapa handelsförbindelser med inlandet för att lättare få tag på guld, slavar, elfenben och andra varor och redan kring år 1160 fanns en karta kallad “Al adrisi” som korrekt återger sjön och det faktum att den är Nilens källa.

Idag är området kring sjön en av världens mest tätbefolkade regioner, vilket också har lett till en intensiv utfiskning av sjön. För att öka avkastningen inom fiskenäringen introducerades nilabborren i sjön under 1950-talet.

En fisk som vanligtvis lever i de tropiska delarna av Afrika och förekommer i bland annat Kongofloden, Nilen, Senegalfloden och Turkansjön. Introduktionen skulle bli en succé, men någonting gick snett och istället för att bli en framgångssaga så blev det en katastrof.

Ursprungligen fanns flera hundra arter i sjön, men på grund av att nilaborren sattes in försvann de flesta av dessa och nu finns bara ett fåtal arter kvar. Dessutom så fiskades det på som aldrig förr och den goda avkastningen på aborren blev det inget av, då det knappt fanns några sådana fiskar kvar efter att fiskebåtarna varit framme.

 

Tanganyikasjön

I centrala Afrika finns världens femte största sjö: Tanganyikasjön. Sjön gränsar till Tanzania i öst och Kongo-Kinshasa i väst och vid den norra stranden finns Burundi och i söder Zambia.

Sjön har en yta på 32 900 kvadratkilometer och ett maxdjup på hela 1 470 meter, vilket gör sjön till Afrikas djupaste och den näst djupaste sjön i världen efter Bajkalsjön i Sibirien. Tyvärr så finns det inga levande varelser på de 1 200 metrarna närmast botten, vilket beror på sjöns tropiska läge och djup som gör att omsättningen av vattenmassorna är dålig.

Det i sin tur leder till att vattnet har en låg halt av syre i sig. Värt att nämna är också att sjön antas vara världens näst äldsta sjö, strax efter just Bajkalsjön.

Runt sjön bor det idag runt 45 000 människor fördelat på cirka 800 orter som arbetar med fiske. Det är därmed en enormt viktig industri för lokalbefolkningen och år 1995 togs runt 180 000 ton fisk från sjön för att sedan exporteras till Östafrika. Fiskeindustrin, som växte sig stor under 1980-talet, har idag kollapsat på grund av utfiskningen som skedde och nu exporteras bara 500 ton fisk varje år. Alltså betydligt mindre än vad som togs upp för bara 20 år sedan.

 

Sveriges största sjö

Den största sjön som vi har i Sverige heter Vänern. Den har en areal på 5650 kvadratkilometer och mäter 14 mil på längden och 7,5 mil på sin bredaste sida.