Världens största fågel

Emu, en stor fågel!
Emu, en stor fågel!

Fåglar kommer i alla storlekar – från kolibri till struts. Fåglar sägs även vara nära besläktade med dinosaurierna. Här listar vi världens tio största – nu levande – fågelarter.

Världens 10 största fågelarter

 1. Struts. Denna afrikanska fågel kan väga över 150 kg och bli 2,75 m hög. Kan inte flyga men kan istället springa i 50 km/h.
 2. Hjälmkasuar. Denna gigantiska fågel lever i sydostasien (Australien, Indonesien, Papa nya Guinea). Den saknar flygförmåga men stoltserar med en storlek på upp mot 180 cm i höjd och en vikt runt 70 kg.
 3. Enflikig kasuar. Släkt med tvåan. Denna fågel kan inte heller flyga. 150 – 180 cm hög och kan väga nästan 40 kg.
 4. Emu. Australiens motsvarighet till den afrikanska strutsen. Denna fågel flyger inte men kan bli nästan 2 meter hög. Vikten är dock inte som strutsen – emun blir som tyngst strax under 40 kg-strecket.
 5. Kejsarpingvin. Denna pingvin lever på Sydpolen (Antarktis) och kan bli 130 cm hög och väga hela 45 kg.
 6. Nandu. Detta är Sydamerikas svar på strutsen. Den kan bli 180 cm hög och väga 40 kg.
 7. Dvärgkasur. En till kasur… Denna ”dvärg” kan bli 150 cm hög och väga 25 kg.
 8. Mindre nandu. Sydamerikansk dvärgnandu. Fågeln kan bli 1 meter hög och väga nästan 30 kg.
 9. Kungspingvin. Lever i Antarktis som alla andra vilda pingviner. Kan bli upp mot en meter hög och väga 16 kg.
 10. Stortrapp. Äntligen en flygande fågel! Detta är således världens största, nu levande, flygande fågel. Den kan bli över 1 meter hög och väga upp mot 14 kg. Den finns från Kina till Storbritannien.
 • Världens vanligaste fågel är blodnäbbsvävaren
 • Snabbaste simmaren är åsnepingvinen
 • Den som kan flyga längst är sottärnan; den kan vara i luften i 10 år!
 • Världens största vingspann har vandringsalbatrossen med 3,5 meter. Den svenska havsörnen har 2,5 meter.