Världens 10 största länder

Lista: Världens 10 största länder


Världens största land, till ytan, är Ryssland. Lilla Danmark tenderar att glömmas bort då man inte inkluderar det gigantiska Grönland. Danmarks (landet) yta är endast 43 094 kvadratkilometer. Så för att lyckas inkludera något skandinaviskt land så inkluderar vi Grönland och Färöarnas yta till Danmarks totala areal.

Här är världens 10 största länder till ytan:

  1. Ryssland 17 098 242 km²
  2. Kanada 9 984 670 km²
  3. Kina 9 326 410 km²
  4. USA 9 161 966 km²
  5. Brasilien 8 514 877 km²
  6. Australien 7 741 220 km²
  7. Indien 3 287 263 km²
  8. Argentina 2 780 400 km²
  9. Kazakstan 2 724 900 km²
  10. Algeriet 2 381 741 km²

Som synes så lyckades inte Danmark kvala in på listan fast vi inkluderade Grönland och Färöarna.. Danmarks totala areal blev 2 210 573 km² vilket ger dem en respektabel 12:e plats.

Sveriges areal är 450 259 km² – plats 58 i världen.

Se även: Världens folkrikaste länder