Skip to main content
Klamydia

Klamydia – De största smitthärdarnaKönssjukdomen klamydia är inte ett nytt fenomen men trots detta så är det fortsatt många som drabbas. Sjukdomen orsakas av bakterien Chlamydia trachtomatis och är världens vanligaste könssjukdom. Viktigt att påpeka här är att denna sjukdom kan vara asymtomatisk så många är smittade utan att veta om detta.

Var finns de största smitthärdarna just nu? Med tanke på möjligheten att vara smittad utan att veta om detta så kan det vara svårt att säga men vi ska försöka reda ut begreppen…

Svårt att veta hur många som drabbats

Då det inte är alla som testar efter oskyddad sex och som kan sprida sjukdomen vidare utan att detta leder till stora utbrott så är det svårt att spåra klamydia. Idag är det enkelt att beställa klamydiatest online men det är inte alla som vet om att denna könssjukdom klassas som en allmänfarlig sjukdom.

Detta betyder i grund och botten att vi i Sverige har spårningsplikt men att väldigt många är omedvetna om detta såväl som om att de faktiskt bär på smittan. Med detta sagt så finns det dock forskning som tydligt visar att de värsta smitthärdarna i världen finns i Amerika och i västra stillahavsområdet. Inte i Sverige.

Om vi ser på den svenska statistiken mellan 2013 och 2023 från Folkhälsomyndigheten så är trenden dalande. Det vill säga färre fall upptäcks år för år i Sverige.

Ett stort internationellt folkhälsoproblem

I Sverige så ser det alltså ut som att smittan avtar med färre som testar positivt för klamydia. Men om vi ser på detta internationellt så är klamydia fortsatt ett stort folkhälsoproblem.

WHO (Världshälsoorganisationen) rapporterar miljontals nya fall varje år och amerikanska hälsomyndigheten, CDC, rapporterar också med jämna mellanrum att klamydia är den vanligaste rapporterade bakteriella sexuellt överförbara infektionen i USA. Där rapporteras hundratusentals fall varje år.

Jämför detta med omkring 25 000 rapporterade fall år 2023 i Sverige. Vi slår definitivt inga rekord!

I Europa stiger smittan

Men Sverige är inte en indikation för resten av Europa. Enligt ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control, så fortsätter frekvensen av smittade att stiga i många europeiska länder. Dessutom är klamydia fortsatt den vanligaste rapporterade könssjukdomen i Europa.

Kan testerna vara boven i den ökade statistiken?

Men är det verkligen så enkelt att fler drabbas av klamydia idag än förr? I Sverige verkar det ju inte vara så men internationellt så ökar siffrorna. Det finns teorier omkring detta som gör gällande att det kan ha med bättre tester och enklare tillgång till dessa att göra.

Hemtester som kan tas privat och anonymt är inte en svensk företeelse. Kliniker har också blivit bättre på att testa och diagnostisera. På grund av detta så upptäcks fler latenta fall och sifforna blir högre än då enbart de som är sjuka av sjukdomen rapporteras.

Det är vanligt förekommande med folkhälsokampanjer som uppmanar folk till att testa sig då man märker en ökning av klamydiafall. Då detta sker så upptäcks fler symtomfria personer med smittan.

Vikten av att hantera spridningen

Med klamydia så finns det goda skäl till att uppmuntra tester och bättre förståelse av information om hur sjukdomen sprids. Även om det går att bära på smittan utan några hälsoproblem så kan detta vara en risk i sig.

Idag vet vi att klamydia utan symtom kan orsaka allvarliga hälsoproblem på lång sikt. Därmed är det viktigt att informera om utbredning och se till att människor förstår varför det är så viktigt att tänka förebyggande samt att testa sig vid misstanke om möjlig smitta.

Viktigt att inse att spridningen finns överallt

Även om vi vet rent geografiskt var de största smitthärdarna finns så kan vi inte säga att Sverige är ett undantag. Dessutom ska vi komma ihåg det stora mörkertalet som inte rapporteras. Det är ju inte som med livsmedelsburna sjukdomar som salmonella som får stora rubriker då det blir utbrott. Ta hand om dig!