Skip to main content

Världens största insektSkalbaggar, trollsländor och getingar är insekter som många är rädda för, trots att de i Sverige sällan är längre än bara några centimeter.

Reser du däremot några mil från vårt avlånga land hittar du betydligt större insekter både när det kommer till vikt och längd.

Stor insekt
Stor insekt

Goliathus regius

Det är i Afrika den största av de största insekterna går att hitta: Goliathus regius. Och som ni säkert redan misstänkte så är namnet inspirerat av den bibliska krigaren Goliat.

Den här skalbaggen räknas som den största insekten i världen när det kommer till vikt och volym. De största hanarna väger som mest närmare 100 gram när de är i larvstadiet och har en maxlängd på cirka 25 centimeter. Men det är som sagt bara i larvstadiet, när skalbaggen blir äldre så blir de bara hälften så stora.

 

Titanbock

I regnskogarna i norra Sydamerika går det att hitta världens näst största skalbagge med en längd på upp emot 17 centimeter. Men det är lite av en mystisk art då väldigt lite är känt om den.

Till exempel så har forskarna aldrig lyckats hitta dess larver, då de tror att de lever inuti träd i flera år innan de når den storlek som krävs för att förpuppa sig.

 

Megasoma elephas

Ytterliggare en stor skalbagge är Megasoma elephas som på engelska kallas “elefantskalbagge”. Den går att hitta i de sydligare delarna av Nordamerika och i hela Sydamerika och upptäcktes av Fabricius år 1775.

De lever på kåda och saft från frukt och hanarna har stora horn som de använder för att brottas med andra hanar. Tack vare hornet har de även några extra millimeter på kroppen som gör att de kan ta sig in på den här listan över de största insekterna.

De kan nämligen bli upp till 135 millimeter långa.

 

Phobaeticus chani

En vandrande pinne tar priset som världens längsta insekt. Phobaeticus chani, eller “Chans megapinne” som den också kallas på engelska, beskrevs för första gången år 2008 och har sedan dess utsetts till en av de främsta nya arterna under 2000-talet av BBC.

Det längsta exemplaret som hittats finns på Natural history museum i London och är 567 millimeter lång när benen är utsträckta. Hittills har endast sex exemplar hittats på Borneo och forskarna vet väldigt lite om arten.

I pressen har spekulationerna dock varit många och det har sagts att de är så svåra att hitta eftersom de tros leva i regnskogen, men det finns inga bevis som stödjer den teorin.

Däremot går det att säga att den närbesläktade Phobaeticus kirbyi lever i miljöer med betydligt lägre vegetation och det är därför inte omöjligt att även denna art kan gå att hitta på sådana platser.

 

Paradisfågelvinge

På fjärilsfronten så finns det riktiga bestar att tala om och den som tar priset som världens största fjäril är Paradisfågelvinge som går att hitta i Nya Guinea.

Honorna kan ha ett vingspann på över 28 centimeter och har en vikt på upp till 12 gram. Fjärilen är så stor att det första exemplaret som fångades i forskningssyfte till och med sköts ned med en liten pistol år 1906.

 

Megaloprepus caerulatus

Världens största trollslända går att hitta i de centrala och sydligare delarna av Amerika. Det är Megaloprepus caerulatus och hanarna kan ha ett vingspann på upp till 19 centimeter.

Då trollsländan också har en i ögonfallande markering har en svävande Megaloprepus ibland beskrivits som “en pulserande blå-vit fyr”. Trots att den här trollsländan är stor i dagens mått så är den väldigt liten i jämförelse med de trollsländor som levde för ungefär 300 miljoner år sedan.

Då fanns det nämligen en trollslända som kallas Meganeura och den hade ett vingspann på ungefär 65 centimeter, vilket gör att de var ungefär lika stora som en kråka.

 

Macropanesthia rhinoceros

År 1895 upptäckte zoologen och mineralogen Henri Saussure världens största kackerlacka.

De finns främst i Queensland i Australien och kan bli upp till 8 centimeter långa och väga närmare 35 gram. De flesta kackerlackor har vingar och anses vara skadedjur, men det stämmer inte in på Macropanesthia rhinoceros.

De spelar en viktig roll i ekosystemet då de äter döda löv, särskilt eucalyptus.

 

Holorusia brobdignagius

Det största biet i världen är Holorusia brobdignagius och går att hitta i Indonesien. Honorna kan bli upp till 38 millimeter långa och ha ett vingspann på 63,5 millimeter.

De upptäcktes för första gången år 1858 av Alfred Russel Wallace och länge trodde forskarna att biet var utrotat. Men den amerikanska entomologen Adam C. Messer lyckades hitta sex bon på några öar i Indonesien år 1981.

 

Dinoponera gigantea

Naturalisten och entomologen Maximilian Perty hittade år 1833 världens största myror i Sydamerika. De var de kolsvarta honorna som var ovanligt stora då de med benen utsträckta kan nå en längd på 4 centimeter.

Myrorna bor i kolonier och är väldigt måna om sina revir, vilket leder till slagsmål om två myror från olika kolonier möts. De ställer sig mot varandra och petar med antennerna på den andres huvud samtidigt som de sparkas med frambenen. Tillslut får en av myrorna övertag vilket leder till att den som var starkare biter den andra i huvudet.

Men när slagsmålet, som kan vara i närmare en halvtimme, är över så har det visat sig att ingen av dem slagskämparna får några bestående skador.

 

Deinacrida heteracantha

Världens största gräshoppa upptäcktes i Nya Zeeland år 1842. Det största exemplaret som funnits var en hona som var 85 millimeter lång och vägde 71 gram.

Det är tre gånger så mycket som en vanlig mus. Idag finns hela populationen på ön Little barrier island, men för att minska riskerna som det innebär att ha alla individer på en och samma ö beslutade Nya Zeeland att de skulle införa ett avelsprogram år 2008.

Nu har flera individer släppts ut på två andra öar och förhoppningen är att det snart ska bli en så stark population att gräshopporna överlever utan mänsklig hjälp.